Berden, T. (2020) „Tamás Bezeczky (ur.): Amphora research in Castrum Villa on Brijuni Island, 2019“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 71. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8815 (Pridobljeno: 4 julij 2022).