Berden, T. (2020) „Goranka Lipovac Vrkljan, Ana Konestra (eds.): Pottery Production, Landscape and Economy of Roman Dalmatia, 2018“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 71. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8814 (Pridobljeno: 24 februar 2024).