Murgelj, I. (2020) „Nove risbe figuralnih upodobitev na situlah z Vač in Magdalenske gore ter iz Valične vasi“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 71. doi: 10.3986/AV.71.21.