Turk, P. (2020) „Pod površino polnoročajnih mečev železnodobne dolenjske skupine“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 71. doi: 10.3986/AV.71.20.