Božič D., Gaspari, A. in Pirkmajer, D. (2020) „Poznohalštatska grobova s Kovka nad Hrastnikom v Zasavju“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 71. doi: 10.3986/AV.71.18.