Murko, M. in Draksler, M. (2020) „Nove najdbe iz starejše železne dobe iz Zagorja ob Savi in Save pri Litiji“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 71. doi: 10.3986/AV.71.16.