Grahek, L. in Kovač O. (2020) „Podzemelj – železnodobno središče v Beli krajini v luči novih raziskav“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 71. doi: 10.3986/AV.71.15.