Mason, P., Mlekuž Vrhovnik D. in Udovč K. (2020) „Poselitev Bele krajine v prvi polovici 1. tisočletja pr. n. št. v luči novih raziskav“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 71. doi: 10.3986/AV.71.14.