Dular, J. (2020) „Nova spoznanja o poselitvi Dolenjske v starejši železni dobi“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 71. doi: 10.3986/AV.71.13.