Teržan B. (2020) „Dolenjska halštatska skupina: Uvodnik in kratek oris“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 71. doi: 10.3986/AV.71.12.