Boschin, F. (2020) „Ostanki velikih sesalcev holocenske starosti iz jame Stenašca/Grotta dell’Edera na Tržaškem Krasu (izkopavanja v letih 1990–2001)“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 71. doi: 10.3986/AV.71.11.