Modrijan, Z. in Strmčnik Gulič M. (2020) „Sv. Jurij na Legnu – zgodnjesrednjeveška cerkev in grobišče“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 71. doi: 10.3986/AV.71.10.