Milavec, T. in Šmit Z. (2020) „Analize stekla s poznoantične višinske postojanke Korinjski hrib nad Velikim Korinjem“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 71. doi: 10.3986/AV.71.09.