KainrathB., GrabherrG. in GuglC. (2020) „Burgbichl pri Irschnu na avstrijskem Koroškem: Poznoantično višinsko utrjeno naselje z zgodnjekrščansko cerkvijo“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 71. doi: 10.3986/AV.71.08.