Maver, A., Županek B., Gutman Levstik, M., Skaberne, D. in Dolenec, S. (2020) „Rimski steber z rdeče barvanim ometom iz Emone“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 71. doi: 10.3986/AV.71.07.