Vojvoda, M. in Redžić S. (2020) „Zakladna najdba solidov iz hipogeuma z viminacijske nekropole Pećine (Srbija)“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 71. doi: 10.3986/AV.71.06.