Donev, D. (2020) „Najpomembnejša antična mesta balkanskih provinc in obeh Panonij“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 71. doi: 10.3986/AV.71.05.