WoźniakM. (2020) „Nove najdbe fibul vrste Jezerine iz Poljske“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 71. doi: 10.3986/AV.71.04.