CwalińskiM. (2020) „Bronastodobni jantar na zahodnem in srednjem Balkanu“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 71. doi: 10.3986/AV.71.03.