Kramberger, B. (2020) „Sledovi poselitve iz zgodnje bakrene dobe v Hočah“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 71. doi: 10.3986/AV.71.02.