Turk, M. in Turk, I. (2020) „Orinjasjenske koščene konice iz Potočke zijalke: Razlaga novih rezultatov morfometrične statistične analize“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 71. doi: 10.3986/AV.71.01.