PerkoV. (2002) „Milan Sagadin: Mali grad v Kamniku, 1997“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, (53). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8539 (Pridobljeno: 25maj2020).