LazarI. (2002) „Vera Kolšek: Rimska nekropola v Šempetru. Vodnik / Römische nekropole in Šempeter. Führer, 1997“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, (53). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8536 (Pridobljeno: 13avgust2020).