ŠoberlL. (2002) „Pozdravljeni, prednamci! Ljubljana od prazgodovine do srednjega veka / Ancestral encounters. Ljubljana from Prehistory to the Middle Ages, 1996“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, (53). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8534 (Pridobljeno: 13avgust2020).