LovenjakM. (2002) „Andrej Pleterski: Inštitut za arheologijo polstoletnik / Fiftieth anniversary of the Institute of Archaeology, 1997“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, (53). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8526 (Pridobljeno: 25maj2020).