HorvatJ. (2002) „Eleni Schindler Kaudelka, Ulrike Fastner, Michael Gruber: Italische Terra Sigillata mit Appliken in Noricum, 2001“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, (53). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8481 (Pridobljeno: 13avgust2020).