PreložnikA. (2002) „Mária Novotná: Die Fibeln in der Slowakei, 2001“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, (53). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8474 (Pridobljeno: 10julij2020).