KavurB. (2002) „Studying Human Origins. Disciplinary History and Epistemology, 2001“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, (53). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8468 (Pridobljeno: 25maj2020).