VeluščekA. in ČufarK. (2002) „Dendrokronološke raziskave kolišč na Ljubljanskem barju - stanje 2001“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, (53). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8402 (Pridobljeno: 25maj2020).