PopovićP. (2007) „Numizmatične najdbe 3. in 4. st. pr. Kr. z najdišča Kale pri Krševici (jugovzhodna Srbija)“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 58. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8222 (Pridobljeno: 21januar2022).