KermanB. (2019) „Naselbine iz starejše železne dobe v Prekmurju“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 70. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7839 (Pridobljeno: 26oktober2020).