TERŽANB. (2019) „Štajersko-panonska halštatska skupina. Uvodnik in kratek oris“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 70. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7836 (Pridobljeno: 26oktober2020).