VeluščekA. (2019) „Margareta Ana Hirschbäck-Merhar (1946–2018)“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, (70). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7828 (Pridobljeno: 10julij2020).