Karo Špela in KnificT. (2019) „Zgodnjesrednjeveške brzde z najdišč v Sloveniji“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 70. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7636 (Pridobljeno: 26oktober2020).