Breccia, G. (2023) „Janka Istenič, Anja Ragolič: Roman Military Decoration Torques: literary, epigraphic, representational and archaeological evidence – Rimsko vojaško odlikovanje torkves: literarni, epigrafski in archeološki viri ter upodobitve, 2023“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 74, str. 667–668. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13182 (Pridobljeno: 24 junij 2024).