Žerjal, T. (2023) „Goranka Lipovac Vrkljan, Ana Konestra in Anamarija Eterović Borzić (ur.): Roman Pottery and Glass Manufactures. Production and trade in the Adriatic region and beyond, 2022“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 74, str. 664–665. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13180 (Pridobljeno: 24 junij 2024).