Škvor Jernejčič, B. (2023) „Mario Gavranović, Daniela Heilmann, Aleksandar Kapuran, Marek Verčík (ur.): Spheres of Interaction. Contacts and Relationships between the Balkans and Adjacent Regions in the Late Bronze/Iron Age (13th–5th Centuries BCE), 2020“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 74, str. 659–660. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13178 (Pridobljeno: 18 junij 2024).