Teržan B. (2023) „Kristina Mihovilić (1951–2022)“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 74, str. 651–653. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13176 (Pridobljeno: 22 julij 2024).