Turk, M. (2023) „Vida Pohar (1934–2022)“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 74, str. 649–650. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13175 (Pridobljeno: 21 maj 2024).