Ogrin, M. (2023) „Sledovi obljudenosti v visokogorju Bohinja v starejši železni dobi – nove raziskave“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 74, str. 633–646. doi: 10.3986/AV.74.21.