Škvor Jernejčič B. in Vojaković P. (2023) „Grobišča iz starejše železne dobe v Ljubljani. Različni načini pokopa kot kazalci heterogenih prazgodovinskih družbenih identitet“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 74, str. 591–632. doi: 10.3986/AV.74.20.