Zupan, M., Fabec, T. in Laharnar, B. (2023) „Kopa nad Kompoljami pri Lukovici: gradišče in grobišče iz starejše železne dobe“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 74, str. 505–530. doi: 10.3986/AV.74.18.