Železnikar J. (2023) „Mengeš v pozni prazgodovini“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 74, str. 469–481. doi: 10.3986/AV.74.16.