Brezigar, B. (2023) „Železnodobni gomili na Godeško-Reteških dobravah pri Škofji Loki“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 74, str. 443–467. doi: 10.3986/AV.74.15.