Bitenc, P. (2023) „Prazgodovinsko grobišče na Pristavi na Bledu. Raziskave v letih 1975–1978“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 74, str. 385–427. doi: 10.3986/AV.74.13.