Teržan B. (2023) „Gorenjska v halštatskem obdobju: Uvodnik in kratek oris“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 74, str. 333–352. doi: 10.3986/AV.74.11.