Šmid K. (2023) „Lizipovski zgledi pri dveh rimskih petovionskih reliefih“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 74, str. 315–329. doi: 10.3986/AV.74.10.