Rihter, J. (2023) „Stratigrafsko najstarejši zgodnjesrednjeveški grobovi in začetek pokopavanja na grobišču Župna cerkev v Kranju“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 74, str. 263–308. doi: 10.3986/AV.74.08.