Pavletič K. (2023) „Družbena struktura na primeru poznoantičnih grobišč v Sloveniji“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 74, str. 241–262. doi: 10.3986/AV.74.07.