Tratnik, V. in Karo, S. (2023) „Vzhodni Goti v Sloveniji? Raziskave grobišča iz obdobja pozne antike v Mirnu, zahodna Slovenija“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 74, str. 201–240. doi: 10.3986/AV.74.06.